Soli Eigedom AS:
Styret i selskapet handterer alle saker og innspel. Selskapet har ingen administrasjon.

kontakt oss

1

1

Leik & aktivitet for alle
Direkte sør for idrettsparken har Soli Eigedom AS planar om å legge ut eit aktivitetsområde til glede og nytte for ålmenta i Fjell kommune.

Sotra Sportsklubb har allereie tatt i bruk delar av dette område, med turløyper og sand. Grunneigarane ser føre seg at området på sikt kan innehalde ei rekke aktivitetstilbod, universelt tilrettelagt for både unge, vaksne og eldre.

Dersom du har innspel og ønskjer til kva aktivitetar området kan innehalde så send oss ei melding i dag.