Soli Eigedom AS:
Styret i selskapet handterer alle saker og innspel. Selskapet har ingen administrasjon.

kontakt oss

1

1

Hold deg oppdatert på kva bustader vi har å tilby:
Vi vil her legge ut teikningar og illustrasjonar av godkjende bustader som vi skal legge ut for sal.

Våre bustader blir framtidsretta, lett tilgjengeleg, energieffektive og vil alle være i gangavstand til naturopplevingar, turstiar, idrettsanlegg og Straume Næringspark. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er interessert i bustad i området.

Vårt mål er å skape nytt liv i bygdene Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen.