1

1

"Vi bør konsentrere oss om framtida, det er der vi skal være resten av livet."
Mark Twain

Ebbesvik er eit stort område som strekker seg heilt frå Straume næringspark i nord til grensa mot Gavlen i sør. Det stilles krav om ei bærekraftig utvikling for heile dette området. Skal ein lukkast med denne visjonen, må ein setje fokus på både det funksjonelle og det estetiske, og i best mogeleg grad utnytte området sine kvalitetar.

Planar i dette området er mellom anna ny godkjend veg mellom gamle Ebbesvikvegen og Straume, nytt godkjend næringsområde, samt reguleringsplanen "Ebbesvikfjellet".

Ard Arealplan AS er plankonsulent for reguleringsplanen "Ebbesvikfjellet" Plandokument for området finn du i menyen til venstre når desse er godkjend.