1

1

"Kvar flo har si fjære"
Irsk ordtak

Geitvika Friluftsområde er ein badeplass med opparbeidd gangveg, sandfjøre og grøne områder. Saman med Bergen og Omland Friluftsråd, har vi regulert området for å sikre Geitvika som badeplass for ålmenta.

Det er sett ut bord og benkar i vika, og på sikt får ålmenta tilgang til parkering og toalett. Som ein del av tilbodet til ålmenta blir ei hytte og eit naust disponert av lokale skular og barnehagar. Geitvikta er også eit fint utgangspunkt for padling med kano eller kajakk.

Soli Eigedom AS er grunneigarar av Geitvika. Bergen & Omland Friluftsråd har leigeavtale med grunneigar, og skal på sikt ta over badevika.