Soli Eigedom AS:
Styret i selskapet handterer alle saker og innspel. Selskapet har ingen administrasjon.

ORG NR: 991 237 275

kontakt oss

1

1

Selskapet:
Soli Eigedom AS er grunneigar av 1100 daa på Søre Litlesotra. Bak selskapet står dei opphavelege eigarane av gardsbruka i området.

Selskapet vart stifta i 2007, som eit reiskap til å gjennomføre dei vilkåra for utvikling som grunneigarane har skildra i Samarbeidsavtalen.

Soli Eigedom AS samarbeider med ei rekke interessentar i området, både næringsinteresser, kommunale interesser, statlege interesser, naboar og andre grunneigarar.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønskjer å vite meir om kva vi held på med.