1

1

"En bære­kraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredsstille sine behov."
Gro Harlem Brundtland

Fjell kommune har avsatt eit område sør for Sotra Arena tiltenkt ny vidaregåande skule. Soli Eigedom AS har strategisk lagt til rette for ulike aktivitetar som kan være med å bygge opp under eit fleirfunksjonelt område for både born og unge.

Området er i gangavstand til Straume sentrum, bussterminal, busshaldeplass til ny veg inn til Straume i samband med Sotrasambandet, Geitvika badeområdet, etablerte turstiar, Straume Teknologisenter, HIB si ingeniørutdanning på Straume, lærlingebedriftar m.m.

Området ligg fint til, godt skjerma for støy frå by og bilar, med utsikt mot sør og vest.

Les vårt innspel til fylkeskommunen HER: