1

1

"Den beste måten å føresjå framtida på er å skapa den"
Peter Drucker


Grunneigarane på Søre Litlesotra har sett krav til kva ei utvikling av områda deira skal innehalde. Soli Eigedom AS har som oppgåve å syte for at det ønska innhaldet er med i utviklinga. Vi samarbeider gjerne med ålmenta og andre aktørar for å få dette til.

Vi har eit godt samarbeid både med Fjell kommune, Sotra Sportsklubb, Bergen og Omland Friluftsråd, og ei rekke private aktørar med interesser i området.

Ta kontakt dersom du lurer på noko.