Soli Eigedom AS:
Styret i selskapet handterer alle saker og innspel. Selskapet har ingen administrasjon.

kontakt oss

1

1

Soli Eigedom AS set samfunnet i høgsetet
Ved oppstart av samarbeidet mellom grunneigarane i Snekkevik, Ebbesvik og Gavlen fekk Fjell kommune invitasjon til å være med på utforminga av Søre Litlesotra.

Selskapet har tatt fleire initiativ på eiga hand, der vi mellom anna har sytt for at Geitvika blir oppgradert og tilrettelagt for ålmenta, turstiar og grøne lunger skal ivaretakast, promenade frå Straume, via Ebbbesvik og Gavlen til Snekkevik skal etablerast.

Som ein del av ivaretakinga av heilskapen, har vi opna for innspel frå ålmenta, slik at alle kan være med å planlegge dei samfunnsnyttige tiltaka i området.