Soli Eigedom AS:
Styret i selskapet handterer alle saker og innspel. Selskapet har ingen administrasjon.

kontakt oss

1

1

Samarbeid med Sotra Sportsklubb og Fjell kommune om turstiar i området
Soli Eigedom AS arbeider for ei balansert utvikling, der grøne lunger og turstiar er ein integrert del av våre planar. Vi har difor opna opp for eit samarbeid med Sotra Sportsklubb om turstiar på Søre Litlesotra.

Vi er stolte over at vi i samarbeid har fått til ei lysløype og turveg, som i dag strekker seg fleire kilometer innover gjennom området til Soli Eigedom AS, som er grunneigar for heile arealet som er i bruk.

Etter kvart som Soli Eigedom AS utviklar området, finn vi det naturleg å opne opp for ytterlegare tilrettelegging av areal som kan være til glede for ålmenta.